Movement

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรม ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรม ซอดาเก๊าะ  วากัฟ ยารีญะฮ  ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ
PFP ร่วมกิจกรรม ซอดาเก๊าะ  วากัฟ ยารีญะฮ  ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ


บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมกิจกรรมซอดาเก๊าะ  วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ขยะรีไซเคิลอีกทั้งร่วมสนับสนุน ขยะรีไซเคิล และ ผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


< Back to the list