Movement

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มรภ. สงขลา ประจำปี 2560

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มรภ. สงขลา ประจำปี 2560 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความรู้สึกยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน2560
< Back to the list