Movement

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปี 2 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้ พีเอฟพี ได้เข้าร่วม ปลูกป่า  ปล่อยปู และ บริจาคโลหิต
อีกทั้งยังได้ออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์


< Back to the list