Movement

PFP ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 2562

PFP ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 2562 PFP ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 2562
           บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 2562 เพื่อ "กองทุนการศึกษา"  โดยมี นายธวัชชัย  รัตนะพิสิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัพี.เอฟ.พี  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ PFP ได้ร่วมบริจาคเงิน  เพื่อนำรายได้ไปเข้าร่วมกองทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิพระโสภณคุณาธาร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ วัดภูตบรรพต


< Back to the list