Movement

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวช.และปวส.

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวช.และปวส. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP
ร่วมแสดงความยินดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความรู้สึกยินดีให้กับนักศึกษาจากโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2561 จาก วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  ณ ห้องการะเกด แกรนต์ บอลรูม โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา< Back to the list