Movement

พีเอฟพี บรรยายหัวข้อบันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

พีเอฟพี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล

พีเอฟพี จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง

งานครบรอบ 30 ปี ของกลุ่มบริษัทพีเอฟพี

งาน Thaifex2017 กลุ่มบริษัทพีเอฟพี ร่วมออกบูธงาน THAIFEX 2017

งานแถลงข่าว บริษัทพีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด จัดงานแถลงข่าวหัวข้อ “ตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและทิศทางอนาคตPFP”

พีเอฟพี ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สมิหลาเกมส์”

พีเอฟพี จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน PFP"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากใจพีเอฟพี ปี 2560

โครงการมอบทุนการศึกษา จากใจพีเอฟพี

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พัทลุง

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นราธิวาส

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์

พีเอฟพี มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี