สินค้า พีเอฟพี จำหน่ายช่องทางโมเดิร์นเทรด

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

แบ่งหมวดหมู่ตามน้ำหนักสินค้า Tel. 02-2854070-5, 074-303999

500 g. ปลาทิพย์
500 g. ปลาทิพย์
500 g. ปลาทิพย์
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายขายสินค้าโมเดิร์นเทรด