ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 30 ปี ชิงเงินรางวัล 30,000บาท PFP ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 30 ปี ชิงเงินรางวัล 30,000บาท