กลุ่มบริษัท พีเอฟพี

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

27/4 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

11/12-14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

216/34 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


บริษัท ที. พี. แปซิฟิค จำกัด

149/4 หมู่ 8 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000


บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด

50 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000