ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยกระแสโลกที่กำลังอยู่ในทิศทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สำหรับ PFP ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ โดยวันนี้บริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่กว่า 30 ไร่ สำหรับการรองรับการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกยังสวยงามพร้อมไปกับการยืนหยัดการดำเนินธุรกิจที่รักษ์โลก จนได้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม