ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (อาหรับ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • รวมกับฝ่ายต่าง ๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม  
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว  
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในกลุ่มประเทศ อาหรับ 
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ 
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่  
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ 
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า  
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด 
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่นำเข้า - ส่งออก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก เช่น Invoice,Packinglist,Health Cergificate,
 • การขอ CO

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานพิธีกร MC

ผู้จัดการแผนกการเงิน

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
ควบคุมบริหารงานด้านการเงินทั้งระบบ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พิธีกรภาคสนาม ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการ Branding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า และสร้างแรงจูงใจซื้อสินค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงซูริมิ

Array
- งาน PM เครื่องจักร

- งานซ่อมบำรุงทั่วไป , เครื่องจักร
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องเย็นปูเทียม

Array
- ควบคุมเครื่อง Compressor และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น
- ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำของโรงงานปูเทียม


Pages: 1 2 Next All