ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

รายละเอียดลักษณะงาน

 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บสินค้าเข้า 
 • ออกจากห้องเก็บให้ถูกต้องตามวิธีการปฎิบัติ 
 • ควบคุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นใกระบวนการจัดเก็บ
 • ทวนสอบและตรวจสอบข้อมูล 
 • ตรวจสอบข้อมูลการรับ
 • ส่งมอบสินค้า 
 • ตรวจสอบข้อมูล Stock สินค้าประจำวันและการตรวจนับ Stock สินค้าประจำเดือน

คุณสมบัติ: 

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office , Internet และ E-mail ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาพิเศษBack to the list