กลุ่มบริษัท พีเอฟพี

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

27/4 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0 7430 3999
0 7430 3900
inter_marketing1@pfp-pacific.com, inter_marketing2@pfp-pacific.com, inter_marketing3@pfp-pacific.com, inter_marketing4@pfp-pacific.com, inter_marketing5@pfp-pacific.com, inter_marketing6@pfp-pacific.com

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

11/12-14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0 2285 4070 - 5
0 2285 4043, 0 2285 4675
market@pfp-pacific.com, prbkk@pfp-pacific.com

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

216/34 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0 2285 4070 - 5
0 2285 4043, 0 2285 4675
market@pfp-pacific.com, market-shushi@pfp-pacific.com, prbkk@pfp-pacific.com

บริษัท ที. พี. แปซิฟิค จำกัด

149/4 หมู่ 8 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0 5539 5002
0 5539 5218
tp@pfp-pacific.com

บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด

50 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

0 7433 6441
0 7433 6850
fishmeal@pfp-pacific.com

ติดต่อเรา

  • กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก ข้อคิดเห็น
  • กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้อง