ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพีเทรดดิ้ง จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มทร. สงขลา ประจำปี 2560

PFP ร่วมกิจกรรม ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

พี.เอฟ.พี. จัดกิจกรรม บริจาคของน้ำท่วม ธารน้ำใจสงขลา สู่ สตูล

พีเอฟพี เข้ารับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

พี.เอฟ.พี. ร่วมกิจกรรมในงาน ครบรอบ 56 ปีมูลนิธิเพื่อการศึกษา

พี.เอฟ.พี. ร่วมกิจกรรมในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์ 2017

พี.เอฟ.พี. ร่วมกิจกรรมในงาน อัมรินทร์RUN FOR KIDS 2017

พีเอฟพีได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

พีเอฟพี มอบจักรยานเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

PFP บรรยายหัวข้อบันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล