ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพีร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ ในงาน MakroHoReCa2018

FP ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวส.

รับสมัครวิทยาลัยในโรงงาน 2561

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2559

โครงการมอบทุนการศึกษาจากใจ PFP ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มบริษัทพีเอฟพี

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดโครงการวิทยาลัยในโรงงาน รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2561

PFP จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

PFP มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

พี.เอฟ.พี. สร้างรอยยิ้ม...สู่สังคม

PFP ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

เชิญชวน คุณหนูๆเที่ยวงานวันเด็ก ต้อนรับปี 2561

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มรภ. สงขลา ประจำปี 2560

พี.เอฟ.พี. ช็อปใหม่ สาขาท่าน้ำนนท์

พี.เอฟ.พี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ