ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี จัดกิจกรรม บริจาคของน้ำท่วม ธารน้ำใจสงขลา สู่ สตูล

พีเอฟพี จัดกิจกรรม บริจาคของน้ำท่วม ธารน้ำใจสงขลา สู่ สตูล                  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์พีเอฟพี  ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสตูล โดยมี นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพีเอฟพี เป็นผู้มอบ ชุดยังชีพ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ให้แก่  นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จำนวน 200ชุด และลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับกลุ่มชาวบ้าน ใน อ. ควนโดน และ ต. ควนโพธิ์ ,ต.คลองขุด , ต. เกตตรี ,  จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560< Back to the list