ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มทร. สงขลา ประจำปี 2560

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มทร. สงขลา ประจำปี 2560
PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มทร. สงขลา ประจำปี 2560

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความรู้สึกยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 15 กันยายน2560 ที่ผ่านมา< Back to the list