ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

พีเอฟพี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ	    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
โดย คุณดวงมารินทร์ ไชยเทพ  รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เพื่อแสดงความขอบคุณสถานประกอบการ ประสานความสัมพันธ์ที่ดี และระดมแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง สถานประกอบการและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ โดยมี  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมหาดใหญ่  พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐


< Back to the list