ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี สร้างรอยยิ้ม...สู่สังคม

พีเอฟพี สร้างรอยยิ้ม...สู่สังคม ภาพบรรยากาศ กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ต่อยอดความสุขกับโครงการ PFP สร้างรอยยิ้ม..สู่สังคม โดยในปีนี้ได้ร่วมแบ่งปันความสุข กับ 4 มูลนิธิได้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีชาย  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

นำโดย  นายทวี ปิยะพัฒนา  ประธานกรรมการบริหาร และ นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พี.เอฟ.พี  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง  ภายใต้สโลแกน อร่อยง่ายๆ...ทำจากปลาทะเล นำผลิตภัณฑ์ของพี.เอฟ.พี.ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับแบ่งปันของใช้ที่จำเป็น อีกทั้งยังได้มอบผลิตภัณฑ์ของพี.เอฟ.พี.ไว้ใช้ทำอาหารในมื้ออื่นๆ โดยมีนางเทวี เวียงแก้ว ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(ชาย) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ณ บ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี


< Back to the list