ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

พีเอฟพี มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา พีเอฟพี มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา
    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  นำโดย คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนมอบเงินช่วย เหลือแก่ คนชรา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา


< Back to the list