ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดโครงการวิทยาลัยในโรงงาน รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2561

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดโครงการวิทยาลัยในโรงงาน รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชา  แปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2561

 
< Back to the list