ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มบริษัทพีเอฟพี

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มบริษัทพีเอฟพี


             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (อกท.) ครั้งที่ 39พร้อมทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มบริษัทพีเอฟพีโดยมี คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารถวายการต้อนรับณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพีเอฟพี ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท การดูแลสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาลัยในโรงงาน จัดแสดงเมนูค็อกเทล รวมถึงจัดชิมผลิตภัณฑ์ของพีเอฟพี ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 อีกด้วย< Back to the list