ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวส.

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวส. พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยในโรงงานระดับ ปวส.
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมแสดงความยินดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความรู้สึกยินดีให้กับนักศึกษาจากโครงการวิทยาลัยในโรงงาน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.) สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2560 จาก วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  ณ ห้องการะเกด แกรนต์ บอลรูม โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช จังหวัดสงขลา


< Back to the list