ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี รับโล่ คนดีของแผ่นดิน

พีเอฟพี รับโล่ คนดีของแผ่นดิน  พีเอฟพี รับโล่ คนดีของแผ่นดิน  
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
ภายใต้แบรนด์ PFP  เข้ารับโล่ คนดีของแผ่นดินในฐานะผู้บำเบ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยมี ดร. ภิเศก  สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เป็นผู้มอบ  ทั้งนี้พีเอฟพีร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านควนตีหมุน ในโครงการ สงกรานต์วิถีไทยเพื่อการกุศล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย


< Back to the list