ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561

PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2561        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP
เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ พีเอฟพี ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเลี้ยงแก่ ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2561 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  


< Back to the list