ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP บรรยายหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0

PFP บรรยายหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0     บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP
  ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0”
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คุณจารึก การะหงส์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงาน
อีกทั้งนำผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เพื่อจัดชิมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


< Back to the list