ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรม พีเอฟพีสายตรวจ สำรวจปูอัด ใน 7-ELEVEN

กิจกรรม พีเอฟพีสายตรวจ สำรวจปูอัด ใน 7-ELEVEN               แผนกสื่อสารองค์กร พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จัดกิจกรรมพีเอฟพีสายตรวจ สำรวจปูอัด ใน 7-ELEVEN
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ก้ามปูหิมะ / ปูเทียมอัด เทสตี้  ณ ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN โดยมีรางวัลแต่ละประเภทดังนี้

1.ประเภทบุคคลที่ถ่ายภาพกับสาขามากที่สุด รับเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ คุณสุกัญญา วรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย จำนวน 101 สาขา
2.ประเภทแผนกที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด รับเงินรางวัล 3,500 บาท ได้แก่ แผนกส่งเสริมการขาย ทำการสำรวจปูอัด 281 สาขา จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 12 คน มีค่าเฉลี่ย 23.42
3.รางวัลพิเศษ รางวัลแห่งความพยายาม รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ เคนชาพู พนักงาน Shop พระราม 3จำนวน 53 สาขา (นั่งรถเมล์ตระเวนทั่วกรุง สำรวจปูอัด สุดยอดจ้า.....)
4.รางวัลพิเศษ รางวัลที่สุดของแปซิฟิค รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ คุณกิตติพงษ์ สุวรรณรัตน์ จำนวน 43 สาขา (กินครบ 7-Eleven ตัวเมืองสงขลาแล้วจ้า


< Back to the list