ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา                 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP
ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการร่วมบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  ณ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด< Back to the list