ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

PFP จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดบ้านเอาใจหนูๆสู่โลกแห่งความสุข ครั้งที่ 2 ชวนน้องๆร่วมกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากผลิตภัณฑ์พีเอฟพีตลอดทั้งงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม จัด ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562< Back to the list