ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP อาสาร่วมใจเก็บขยะริมชายหาด

PFP  อาสาร่วมใจเก็บขยะริมชายหาด บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์  PFP
จัดกิจกรรม เก็บขยะริมชายหาด โดยมีเพื่อนพนักงาน พีเอฟพี ร่วมมือเก็บขยะบริเวณชายหาด หน้าบริษัทฯ เพื่อลดปัญหาขยะล้นหาด ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ มีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ เพื่อส่งมอบความสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งรวมถึงกระตุ้นให้เพื่อนพนักงานได้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณชายหาดหน้า บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด


< Back to the list