ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการร่วมบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด


< Back to the list