ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พี.เอฟ.พี. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จูงมือน้อง...ไปสวนสัตว์”

พี.เอฟ.พี. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จูงมือน้อง...ไปสวนสัตว์” พี.เอฟ.พี. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จูงมือน้อง...ไปสวนสัตว์”
    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์พีเอฟพี
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “จูงมือน้อง...ไปสวนสัตว์” โดยพีเอฟพี ได้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2562  ณ สวนสัตว์สงขลา< Back to the list