ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019

PFP ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019     บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019 จัดขึ้น โดยโรงพยาบาลสงขลาร่วมกับ ห้างร้านเอกชนในจังหวัดสงขลา เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเครื่องมือและการบริการทางการแพทย์  โดยกิจกรรมครั้งนี้ พีเอฟพี ได้ร่วมออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์ให้แก่ นักวิ่ง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณโรงพยาบาลสงขลา


< Back to the list