ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2561

PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2561 PFP ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2561
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งความรู้สึกยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


< Back to the list