ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

PFP  เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ PFP  เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ ในโครงการเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวศึกษา พรานทะเลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ พีเอฟพี ได้ร่วมออกบูธ จัดชิมผลิตภัณฑ์ แก่ นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม2562< Back to the list