ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พี.เอฟ.พี. Give&Share คุณค่าและความสุข “สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม”

พี.เอฟ.พี. Give&Share คุณค่าและความสุข “สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม”


พี.เอฟ.พี. Give&Share คุณค่าและความสุข “สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม”

คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ร่วม Give & Shareมอบคุณค่าและความสุข ภายใต้โครงการ “PFP สร้างร้อยยิ้มสู่สังคม” โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่น้อง ๆ เด็กเเละเยาวชน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)และ มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้พิการทางร่างกายในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นนทบุรี ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้< Back to the list