ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  นำโดย นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วย เหลือแก่ คนชราจำนวน 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา เมื่อไม่นานมานี้


< Back to the list