ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

PFP ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มอบความสุขสู่เด็กๆ ด้วยผลิตภัณฑ์พีเอฟพีภายในงาน และกิจกรรมอีกมากมาย เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 56 หาดใหญ่


< Back to the list