ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ มทร. สงขลา ประจำปี 2560

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรม ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

พีเอฟพี จัดกิจกรรม บริจาคของน้ำท่วม ธารน้ำใจสงขลา สู่ สตูล

พีเอฟพี เข้ารับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

พีเอฟพี ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมในงาน ครบรอบ 56 ปีมูลนิธิเพื่อการศึกษา

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์ 2017

พีเอฟพี ร่วมกิจกรรมในงาน อัมรินทร์RUN FOR KIDS 2017

พีเอฟพี ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ

พีเอฟพี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

พีเอฟพี มอบจักรยานเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

พีเอฟพี บรรยายหัวข้อบันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

พีเอฟพี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล

พีเอฟพี จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง

งานครบรอบ 30 ปี ของกลุ่มบริษัทพีเอฟพี