ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พีเอฟพี จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน PFP"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากใจพีเอฟพี ปี 2560

โครงการมอบทุนการศึกษา จากใจพีเอฟพี

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พัทลุง

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นราธิวาส

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

พีเอฟพี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์

พีเอฟพี มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

พีเอฟพี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม โครงการ "วิทยาลัยในโรงงาน"

พีเอฟพี จัดประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สร้างศิลป์ คำพ่อสอน” ครั้งที่ 3

PFP Happy New Year & Happy Birthday Big Boss 2016

พีเอฟพี ร่วมสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่บ้านสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

พีเอฟพี ร่วมสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบโต๊ะนักเรียนให้แก่บ้านสมวัย คลองเตย วันที่ 8 ธันวาคม 2559

พีเอฟพี ร่วมสนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างศิลป์ คำพ่อสอน"