ไส้กรอกปลารมควัน

ไส้กรอกปลารมควัน

ผ่านการรมควันจนได้ระดับความหอมพิเศษ ได้หนังที่กรอบ เนื้อนุ่มแน่น

จำนวนชิ้น : 5

น้ำหนัก/กรัม : 150

จุดจำหน่าย
The Mall ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list