ไส้กรอกปลากระเทียมสมุนไพร

ไส้กรอกปลากระเทียมสมุนไพร

หอมเครื่องสมุนไพร  ถึงรสเครื่องเทศ

จำนวนชิ้น : 5

น้ำหนัก/กรัม : 150

จุดจำหน่าย
The Mall ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list