โบโลน่าปลารสกระเทียมพริกไทย

โบโลน่าปลารสกระเทียมพริกไทย

หอมกลิ่นพริกไทย เข้าถึงรสพริกไทย

จำนวนชิ้น : 10

น้ำหนัก/กรัม : 150

จุดจำหน่าย
The Mall ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list