เต้าหู้ปลารูปปู

เต้าหู้ปลารูปปู

เป็นรูปทรงปู ผิวสีเหลือง หอมกลิ่นปลา

จำนวนชิ้น : 60-67

น้ำหนัก/กรัม : 1000

จุดจำหน่าย
Makro Big C

เมนูแนะนำ

< Back to the list