แครบเคอรี่โครเกต์

แครบเคอรี่โครเกต์

เนื้อปลาบดปรุงรสสอดไส้ปูอัดผัดผงกะหรี่คลุกเกล็ดขนมปัง

จำนวนชิ้น : 6

น้ำหนัก/กรัม : 250

จุดจำหน่าย
ร้านอาหารและโรงแรม ช็อป พีเอฟพี ส่งออกต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ขนาดอื่นๆ

เมนูแนะนำ

< Back to the list