ทะเลหรรษา

ทะเลหรรษา

เป็นรูปทรงกุ้ง หมึก ปลา ปลาดาว และกั้ง มีทั้ง 5 แบบในซองเดียวกัน

จำนวนชิ้น : 62

น้ำหนัก/กรัม : 1000

จุดจำหน่าย
Makro

เมนูแนะนำ

< Back to the list