ท็อปปิ้งปูอัด

ท็อปปิ้งปูอัด

เป็นทรงรี ทอดสีเหลืองทอง แปะหน้าด้วยปูอัด

จำนวนชิ้น : 28

น้ำหนัก/กรัม : 500

จุดจำหน่าย
ตลาดสด ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list