ทอดมันรูปดาว

ทอดมันรูปดาว

เป็นรูปทรงดาว หอมกลิ่นเครื่องแกง

จำนวนชิ้น : 48

น้ำหนัก/กรัม : 480

จุดจำหน่าย
ร้านอาหารและโรงแรม ตลาดสด ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list