หอยลาย

หอยลาย

เนื้อหอยลายต้ม

จำนวนชิ้น : 300,500

น้ำหนัก/กรัม : 500

จุดจำหน่าย
Makro ช็อป พีเอฟพี

เมนูแนะนำ

< Back to the list