หอยจ้อ

หอยจ้อ

เมื่อนำไปทอดจะกรอบนอกนุ่มใน  มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ และฟองเต้าหู้

จำนวนชิ้น : 48

น้ำหนัก/กรัม : 480

จุดจำหน่าย
Big C CP Fresh Mart ร้านอาหารและโรงแรม ตลาดสด ช็อป พีเอฟพี

ผลิตภัณฑ์ขนาดอื่นๆ

เมนูแนะนำ

< Back to the list