จุดจำหน่ายในประเทศ

ฝ่ายขายตลาดสดในประเทศ

ฝ่ายขายตลาดสดภาคเหนือ


ฝ่ายขายตลาดสดภาคกลาง

  • คุณกริช ประทีปปรีชาพล
  • krit@pfp-pacific.com
  • 06 1823 4064, Line ID : EAUNKP

ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันออก


ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันตก


ฝ่ายขายตลาดสดภาคใต้

  • คุณสุพัตรา ไชยศิลป์สังข์
  • Sale@pfp-pacific.com
  • 08 9869 2028

ติดต่อฝ่ายขาย

ฝ่ายขายช็อป พีเอฟพี

ฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า

ฝ่ายขายช่องทางร้านอาหารและโรงแรม